หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลสันกำแพงหนุนกองทุนออมเงินวันละบาทจากเงินบาทสู่เงินล้าน

Author by 9/06/14No Comments »

2 เจี๊ยบ copy          ..ศุภนิมิต วรกิตติ   นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง .สันกำแพง .เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตามโครงการกองทุนออมเงินวันละบาทจากเงินบาทสู่เงินล้าน หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง เมื่อวันที่ 6 มิ.. 2557 สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพงโดยมีกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนฯ ซึ่งจัดสรรจากเงินออมวันละบาท 1ส่วน ราชการสบทบอีก 2ส่วน (เทศบาล 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน) การชี้แจงแนวนโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน, การจัดทำข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และคณะการแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุน

สำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดเพศและอายุ.