หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลสันกำแพงเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น พัฒนางานด้านบริการ

Author by 5/06/14No Comments »

เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น          เทศบาลตำบลสันกำแพง เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้บริการประชาชนในชุมชน ให้บริการประชาชนที่ไปติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง จัดพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ โดยเชิญ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี  มี นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.สันกำแพง ไปร่วมงาน

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวว่านโยบายการบริหารงานที่สำคัญ ต้องการพัฒนางานบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความพึงพอใจการบริการที่ได้รับ ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณชั้น 1 จัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับเทศบาลฯมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ และมีสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปติดต่อราชการ อาทิ การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบุคคลและบ้านและอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “บริการถูกต้องฉับไว ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ”.

ภาพ...นายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง  ร่วมแสดงความยินดีกับ ..ศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ในโอกาสจัดพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ   สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง .สันกำแพง .เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน .สันกำแพงไปร่วมงาน.