หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เปิดศูนย์ซ่อมฟรีให้บริการทั่วทั้งตำบล

Author by 16/06/15No Comments »

       นันทพล พงศธรวิสุทธิ์   เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนช่วงวันหยุด พร้อมมอบอุปกรณ์ช่างแก่ทาง    เทศบาลเพื่อบริการประชาชนในโอกาสต่อไป

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนช่วงวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 13 -28 มิ.ย.2558 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.

เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี จะนำนักศึกษาช่างมาให้บริการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนฟรี โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 13 มิ.ย.ที่วัดร้องสัก หมู่ที่ 1, วันที่ 12 มิ.ย. ที่อารามบ้านป่ากล้วย หมู่ 2, วันที่ 20 มิ.ย.ที่ลานอเนกประสงค์ร้องบอน หมู่ 8, วันที่ 21 มิ.ย. ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10, วันที่ 22 มิ.ย.ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 และวันที่ 23 มิ.ย.จะมีพิธีเปิด -ปิดโครงการ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในโอกาสเดียวกันทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี จะมอบอุปกรณ์ช่าง อาทิปั๊มลม เครื่องเชื่อมโลหะแก่ทางเทศบาล เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วย.