หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลสันปูเลยผ่านงบประมาณ 77 ล้าน เน้นโครงสร้างพื้นฐาน

Author by 16/09/14No Comments »

นิกุล จันทร์สะอาด     เทศบาลตำบลสันปูเลย ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 77 ล้านบาท เน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม -การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

จากการเปิดเผยของ นายนิกุล จันทร์สะอาด ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 โดยนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีได้ประมาณการค่าใช้จ่ายทุกหมวดในวงเงินงบประมาณ 77 ล้านบาท สูงกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 จำนวน 10 ล้านบาท สมาชิกสภาเทศบาลต่างมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด

ประธานสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย กล่าวว่าสำหรับงบเพื่อการพัฒนา ในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน ได้ตั้งงบประมาณไว้ 12 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลาประจำสุสาน ปรับปรุงถนน และรางระบายน้ำ ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบล โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านท่ารั้วเดิม ในการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ทำดอกไม้จันทน์ และกระเป๋า การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าขุย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอกหม่น การติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) ป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ฯลฯ.