หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลแม่คือระดมแก้ภัยแล้งงบ 1 ล้านนโยบาย “บิ๊กตู่”

Author by 22/05/15No Comments »

1 เจี๊ยบเทศบาลตำบลแม่คือ เปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองและพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับงบสนับสนุน 1 ล้านบาทจากรัฐบาล ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เชิญ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองและพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ   ณ บริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ผ่านทางกลุ่มเกษตรกรทำนา ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร ตำบลแม่คือ

โดยมีเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด เกษตรประจำตำบล และทหารชุดปฏิบัติการกำลังพลผาลาด  เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตาม นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายอุดม กล่าวว่าโครงการขุดลอกลำเหมืองครั้งนี้เทศบาลได้จ้างแรงงานเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน วันละ 300 บาท ในการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ รองรับน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ครอบคลุมทั่วทั้ง 6 หมู่บ้าน คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพหารายได้มาสู่ครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น.