หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลแม่ปูคา รณรงค์ปลอดเหล้าลดค่าใช้จ่ายในงานศพ

Author by 3/09/15No Comments »

  1 เจี๊ยบ        เมื่อบ่ายวันที่ 31 .. 2558 ที่สุสานบ้านปงป่าเอื้อง .แม่ปูคา .สันกำแพง .เชียงใหม่ มีงานฌาปนกิจศพนายจันทร์ตา มุลศรี อายุ 60 ปี ราษฎรบ้านป่าสักน้อย โดยมีญาติพี่น้อง และคนในหมู่บ้านไปร่วมอาลัยครั้งสุดท้ายจำนวนมาก รวมทั้งนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กับคณะบริหารเทศบาล และนายศรีทน กามะโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ป่าสักน้อย

เมื่อเสร็จพิธีวางผ้าไตรสุดท้ายแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา ได้มอบเกียรติบัตรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าสักน้อย ลงนามโดยนางชวนพิศ สุนทราศารทูล ผอ.โรงพยาบาลฯ และนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีให้แก่ญาติผู้ตาย ในฐานะที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้าของตำบลได้ผลทั้งในแง่ของการรักษาสุขภาพ และการประหยัดรายจ่ายจัดงานศพ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวว่า โครงการงานศพปลอดเหล้า ดำเนินการมาหลายเดือนแล้ว ได้มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าภาพงานศพไปกว่า 20 ราย ญาติทุกรายดีใจมาก จากอดีตที่มีงานศพมักจะเสียเงินค่าเหล้าไม่น้อยกว่าหมื่นบาทขึ้นไป นอกจากนั้นในเรื่องการพนันพลอยลดลงและหายไปด้วย เพราะเทศบาลได้รณรงค์งดเหล้างานศพ งดเล่นการพนันทุกชนิด โดยติดป้ายไว้ชัดเจน และตรวจสอบไม่ให้มีการเล่น หากไม่เชื่อฟังก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาด ผลจากการรณรงค์เริ่มเป็นที่เข้าใจของชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบล อีกเรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ เทศบาลยังร่วมกับวัดในตำบลและใกล้เคียง 8 วัดรณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาศีล 5 มีการหมุนเวียนออกไปทำบุญตักบาตรในวันพระตามหมู่บ้านต่างๆ นับว่ามีการตื่นตัวในเรื่องนี้ดีมาก.