หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลตำบลแม่ปูคา สกัดกั้นยาเสพติด -นำคนดีกลับคืนสู่สังคม

Author by 5/09/15No Comments »

รูป 1                      ”ยาเสพติด”  ยังเป็นปัญหา สำคัญระดับชาติ ที่รัฐบาล “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกันอย่างเข้มข้น สำหรับ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ ได้ออก โรงสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 ถึง ส.ค.2558 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ที่บูรณาการการทำงานกันอย่างเอาจริงเอาจัง สามารถจับกุมเครือข่ายยาเสพติด และผู้ค้ารายสำคัญได้หลายคดี ยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ทั้งยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น และยาไอซ์ ฯลฯ เป็นที่น่ายินดีสถิติคดียาเสพติดของ จ.เชียงใหม่ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557

ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต่างตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เช่นเดียวกัน  นายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง  จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ อ.สันกำแพง นำไปดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เป็นประจำทุกปี แห่งละ 2 -4 หมื่นบาท แล้วแต่สถานการณ์การเงินการคลัง โดยทางอำเภอจะมีการจัดฝึกอบรมปลูกฝังให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด การจัดกำลังบูรณาการร่วมกับตำรวจ สภ.สันกำแพง สาธารณสุขฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ.ออกตั้งด่านตรวจเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของเทศบาลตำบลแม่ปูคาได้บูรณาการร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ นามแสง กำนัน ต.แม่ปูคา และตำรวจ ออกตั้งด่านสุ่มตรวจปัสสาวะ  บริเวณจุดตรวจชั่วคราวหน้าตลาดสดปูคาเหนือเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อค้นหา “กลุ่มเป้าหมาย”เป็นการป้องปรามการเกิดคดีอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมามีเยาวชนผู้หลงผิดเสพสารเสพติดหลายราย เมื่อมีการตรวจพบจะเรียกผู้ปกครองมาทำบันทึกรับทราบ จากนั้นจะส่งตัวเยาวชนที่สมัครใจให้ อ.สันกำแพง นำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่ค่ายปางกอง จะมีการอบรมความรู้พิษภัยของยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติด เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม หลุดพ้นจาก “วงจรนรก” ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

นอกจากการค้นหา “กลุ่มเป้าหมาย” ซึ่งบรรลุผลในระดับหนึ่งแล้ว ทางเทศบาลตำบลแม่ปูคา ยังจะร่วมกับชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้านฯ คัดกรองเยาวชน “กลุ่มเสี่ยง” โดยจะมีการสกรีนครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมความรู้ด้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้เยาวชนนำไปฝึกฝนทักษะ และออกกำลังกายตามความถนัด โดยมุ่งเป้าให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยที่ดี

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวว่างานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด แม้จะ สัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง จากผลพวงความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี แต่ยังจะต้องเดินหน้าต่อยอดโครงการ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้อยู่ใกล้ชิดบุตร -หลานมากที่สุด รวมทั้งผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ให้เข้าถึง ใส่ใจในการอบรมสั่งสอนไม่ให้บุตร -หลานเข้าไปสู่ “วงจรยานรก” พร้อมทั้งต้องให้ข้อมูล เบาะแสด้วยความเป็นจริงทั้งแหล่งจำหน่ายยาเสพติด และกรณีบุตร -หลาน หรือเยาวชนที่ประพฤติตัวหลงผิด เพื่อจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาให้บุคคลเหล่านั้นกลับมาเป็นคนดี ขณะเดียวกันทางเทศบาลฯ จะสรรหากิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้น การจัดแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านเพื่อความสนุก สนาน และการพากลุ่มเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง เชื่อว่า “ปัญหายาเสพติด” ใน ต.แม่ปูคาจะลดลง บุตร -หลาน หรือเยาวชน จะมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และก้าวเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา กล่าวในที่สุด.