หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลนครลำปาง บูรณะศาลหลักเมือง

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลฯได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณศาลหลักเมือง จ. ลำปาง โดยใช้งบประมาณจำนวน 9.3 ล้านบาท มีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปมากแล้ว และขอยืนยันว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองในครั้งนี้ จะไม่มีการเคลื่อนย้ายเสาหลักเมืองลำปางแต่อย่างใด เสาหลักเมืองทั้ง 3 เสา ยังคงตั้งอยู่ ณ สถานที่เดิม

สำหรับสิ่งที่ปรับปรุงคือบริเวณพื้นที่โดยรอบ และตัวอาคารมณฑปศาลหลักเมืองเท่านั้น ที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามและสง่างามมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวอาคารมณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (ประจำทิศเหนือ) และอาคารมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก ประดิษฐานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับศาลหลักเมือง ได้บูรณะปรับปรุงสภาพให้มีความสวยงามเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จะ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ   ภายในเดือน พฤษภาคม 2559.