หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการผู้มีรายได้น้อย

Author by 24/03/16No Comments »

          thainews180      คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ ในการจัดสร้างอาคารสถานธนานุบาลฯ แห่งที่ 5  ให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีภูมิลำเนาด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

จากการเปิดเผยของ นายทัศนัย     บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ว่าเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 9,093,000 บาท  ในการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ แห่งที่ 5 ที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อย (เดิม) ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 30 มี.ค.2559 เวลา 10.00 น. จากนั้นได้กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เม.ย.2559 เวลา 10.00 -11.00 น. ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ ด้านฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ยังไม่มีสถานธนานุบาลรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือมีความจำเป็นที่จะใช้เงินทุนหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และแบ่งเบาภาวะความเดือดร้อนของครอบครัว จึงจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล แห่งที่ 5.