หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน 9 รายการ 22 พ.ค. 57

Author by 21/05/14No Comments »

เทศบาลนครเชียงใหม่     เทศบาลนครเชียงใหม่  ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน 9 รายการ เพิ่มวันนี้อีก 1 วัน ศูนย์สาธารณสุขศรีวิชัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างถ้วนหน้า

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศ มนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 10 พ.ค. 2557  แต่เนื่องจากยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอีกจำนวนมาก เทศบาลจึงได้เพิ่มวันตรวจสุขภาพในวันที่ 22 พ.ค. 2557 อีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขศรีวิชัย หลังสำนักงาน แขวงศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพดีอย่างถ้วนหน้าและก้าวสู่นครแห่งสุขภาพ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพทั่วไป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากองทุนข้าราชการ มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสิทธิบัตรทองหรือบัตรประกันสังคม

โดยเทศบาลจะให้บริการตรวจสุขภาพ 9 รายการ ได้แก่ ตรวจร่างกาย ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจการทำงานของตับ ระดับไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด – หัวใจ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (โรคกระดูกพรุน) ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต นอกจากนั้น ยังจะให้บริการตรวจคัดกรองสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ผู้ที่จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปจะต้องงดน้ำ – งดอาหาร 12 ชั่วโมง (หลัง 2 ทุ่มเป็นต้นไป).