หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลนคร ชม. ร่วมกับ กฟภ.ป้องกันอัคคีภัยในตลาด

Author by 12/03/16No Comments »

2          ย่างเข้าสู่เดือน มีนาคม เป็นช่วงร้อน ที่ต้องให้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อัคคีภัย” ที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย  เนื่องมาจากอากาศที่ร้อนจัด จึงเป็นปัจจัยให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน “พายุฤดูร้อน”ที่มักจะเกิดลมพัดแรง เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด “อัคคีภัย”และลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ง่าย

เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลฯร่วมกับ นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ.เชียงใหม่ ชั้น 1 นายชูเกียรติ จันโนทัย รองผู้จัดการฯ คณะกรรมการตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ “กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูร้อน ในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณตลาดวโรรส สาเหตุเบื้องต้น มักจะสันนิษฐานว่าเกิดจาก “ไฟฟ้าลัดวงจร”ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ เกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินในบริเวณตลาด และพื้นที่บริเวณโดยรอบ

โครงการ “กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟ PEA” ได้มีการจัดช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญงานตรวจสอบ แก้ไขระไฟฟ้าที่ไม่มีความปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามที่ PEA กำหนดพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ไฟฟ้ากับ PEA ภายใต้แนวคิด PEA LIGHT FOR LIFE

ด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วิธีการระมัดระวัง ป้องกันตนเองจากปัญหาอัคคีภัยในช่วงหน้าร้อน ต้องเริ่มจากการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน หากพบจุดชำรุดให้รีบเปลี่ยนโดยทันที และให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เช่น หน้าร้อนคนมักเปิดอุปกรณ์ที่ให้ความเย็น ได้แก่ พัดลม หากพัดลมเก่าหรือไม่มีมาตรฐาน เมื่อเปิดใช้ไปนานๆ โดยไม่มีการหยุดพักอาจเกิดเหตุมอเตอร์ไหม้ หรือ “ไฟฟ้าลัดวงจร”ได้โดยไม่คาดคิด

นอกจากนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเผาขยะ การเผาป่า ในพื้นที่ต่างๆ เพราะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง บวกกับลมพัดแรง อาจทำให้ไฟโหมลุกไหม้ ลามไปติดยังที่อื่นๆ และลุกลามเป็นบริเวณกว้างได้ อีกทั้งการเผาขยะและการเผาป่า ยังเป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสภาพอากาศ ดังที่หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือกำลังประสบอยู่ทุกวันนี้

“ที่สำคัญหมั่นจัดบ้านให้สะอาด ไม่ทิ้งวัสดุที่ติดไฟง่าย อย่างกระดาษ เศษผ้า ให้วางอย่างระเกะระกะ หรือใกล้กับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น เตาแก๊ส เป็นต้น ไม่เผลอเรอ จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือทิ้งก้นบุหรี่อย่างไม่ระมัดระวัง โดยไม่ลงถังแต่อาจจะไปโดนวัสดุที่คิดไฟง่ายอย่างกระดาษ หรือพลาสติก อาจเกิดปัญหาอัคคีภัยได้เช่นกัน โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” นาย    ทัศนัย กล่าวในที่สุด.