หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลเมืองแพร่ฉีดวัคซีนนร.เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

Author by 8/07/14No Comments »

โชคชัย พนมขวัญ         นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวในรายการเทศบาลพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .แพร่ ว่างานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียน .1 และ .6

โดยเทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน และคอตีบ แก่เด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 ที่โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา, โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์, โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง, โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ, โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล และโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ส่วนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่าปัจจุบันยังพบมีการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังนั้นการดำเนินงานภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคยังคงต้องเร่งรัด การดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและครอบคลุมการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ให้มีระดับสูงกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่ และนโยบายของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน โดยครอบคลุมงานบริการทุกด้าน มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง.