หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เทศบาลแม่สายช่วยน้ำท่วมบ้านพี่เมืองน้องญี่ปุ่นสนับสนุน

Author by 15/10/14No Comments »

ไศลยนต์ ศรีสมุทร      เทศบาลเมืองยูกิ ร่วมกับโรงพยาบาล รวบรวมเงินมอบให้เทศบาลตำบลแม่สาย นำไปบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น. นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนในชุมชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อเดือน ก.ย. ณ ใต้ถุนอาคาร 2 (ดับเพลิง) สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เงินที่มอบช่วยเหลือผุ้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ โรงพยาบาลโจไซ และโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งจากเทศบาลเมืองยูกิ จ. อิบาระกิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รวบรวมบริจาค โดยส่งผ่านผู้แทน ดร.นากาชิมา กากุชิ  นำมามอบให้เทศบาลตำบลแม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับทางเทศบาลเมืองยูกิ จ. อิบาระกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2556 ผ่านทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิ IIFF ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นร่วมกัน โดยในเบื้องต้นได้จัดส่งบุคลากรของทั้งสองแห่งแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยทางเทศบาลตำบลแม่สายได้ส่งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯไปเรียนรู้การทำงานที่เมืองยูกิ ส่วนทางเทศบาลเมืองยูกิได้จัดส่งบุคลากรทางภาษาญี่ปุ่นเปิดศูนย์ซูบารุ ณ อาคาร 3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายด้วย.