หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เผยทีมบริหารเทศบาลแม่คือ พร้อมทั้งหัวแถวฝ่ายนิติบัญญัติ อาจปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม

Author by 7/05/14No Comments »

อุดม อิ่นคำ copy       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแม่คือจัดคณะผู้บริหารลงตัว พร้อมเผยโฉมหัวแถวฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อทำหน้าที่ในสภาฯ มั่นใจจะสามารถทำงานสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายที่วางไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย.2557 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ปรากฏว่า หมายเลข 1 นายอุดม อิ่นคำ หัวหน้า “กลุ่มพัฒนาแม่คือ”อดีตนายกฯ 4 สมัยติดต่อกัน ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งลงสมัครเพียงคนเดียว ไม่มีคู่แข่งขัน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ปรากฏว่า “กลุ่มพัฒนาแม่คือ”ได้รับการเลือกตั้งรวม 11 คน อีก 1 คนเป็นผู้สมัครอิสระ ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งหมดจะต้องรอให้ กกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน 30 วัน จากนั้นจึงจะเข้าปฏิบัติงาน

หัวหน้า “กลุ่มพัฒนาแม่คือ”กล่าวว่าระหว่างที่รอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ได้เรียกประชุมกลุ่มฯ มีมติวางตัวทีมบริหาร ประกอบด้วย นายอดุลย์ เตชะ และนายฉลอง เครื่องนันตา เป็นว่าที่รองนายก นางจีราพันธ์ โปธามูล เป็นว่าที่เลขานายก โดยมี นายวุฒิภัทร มูลศรี เป็นที่ปรึกษานายก ระหว่างการบริหารงาน 4 ปี จะมีการพิจารณาผลงาน และอาจมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งตามความเหมาะสม

ด้านฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการวางตัวไว้แล้วเช่นกัน โดยนางศรีไว ยะจา จะรั้งตำแหน่งว่าที่ประธานสภา นายเสถียร ทาเขียว เป็นว่าที่รองประธานสภา และนางผ่องศรี ไชยรุ่งเรือง เป็นว่าที่เลขาสภา.