หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เผย 2 อปท.นานกว่า 3 ปีไร้ผู้บริหาร ขอยกฐานะเป็นเทศบาลแต่เกิดปัญหาแนวเขต

Author by 7/08/12No Comments »

นายอมรพงษ์ วิชิตะกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำ จ.พะเยา เปิดเผยว่าหลังจากคณะผู้บริหาร และส.อบต.    ท่าจำปี และ อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2552 และอยู่ในระหว่างการขอยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลพร้อมกันทั้งสองแห่ง

ปรากฏว่าภายหลังได้เกิดปัญหาเรื่องแนวเขตของทั้งสองตำบลมีกรณีพิพาทกัน เมื่อมีการพิจารณาหาทางออกได้แล้ว กกต.ประจำ จ.พะเยาจึงส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา

ผอ.กกต.ประจำ จ.พะเยา กล่าวอีกว่าเมื่อทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่มีการประกาศแนวเขตของทั้งสองตำบลออกมากกต.จังหวัด จึงต้องขอขยายเวลาจัดการเลือกตั้งครั้งละ 45 วัน ซึ่งขณะนี้ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการขอขยายเวลาจัดการเลือกตั้งออกไปแล้วถึง 22 ครั้ง นับเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว

ขณะที่นางจิตทิวา อินอิ่น ประชาชนชาว ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่าเมื่อยังไม่มีการเลือกตั้งทั้งสองแห่ง กรณีเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในพื้นที่ ประชาชนจะประสบปัญหาด้านความช่วยเหลือที่ล่าช้า และขาดโอกาสการพัฒนาด้านต่างๆ เนื่องจากไม่มีคณะผู้บริหารประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งพิจารณาประกาศแนวเขต ต.บ้านใหม่ และ ต.ท่าจำปี เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งได้ต่อไป.