หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เมินสร้างอาคารเทศบาลหนองผึ้ง คาราคาซังเป็นโครงการมาราธอน

Author by 2/06/14No Comments »

ทนงศักดิ์ กัลยา          การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งหลังใหม่ วงเงินงบ ประมาณ 25 ล้านบาท กลายเป็นโครงการมาราธอน สร้างตั้งแต่ปี 2554 ยังคาราคาซังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมา 2 ราย ประสบปัญหา หลังเปิดให้มีการประกวดราคารอบใหม่ ปรากฏว่าไม่มีบริษัทใดกล้ายื่นซอง คณะผู้บริหารเทศบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

จากการเปิดเผยของนายทนงศักดิ์ กัลยา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ว่าตามที่เทศบาลได้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงิน 20 ล้านบาท พร้อมจัดสรรงบประมาณเทศบาลสมทบอีกจำนวน 5 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ บริเวณสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตามแบบแปลน เป็นอาคารคอนกรีตขนาด 4 ชั้น เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2554 มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี การก่อสร้างอยู่ระหว่างทำฐานราก ปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมาประสบปัญหาไม่เข้าทำงาน ทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯจึงประกาศยกเลิกสัญญาการก่อสร้างไป

กระทั่งบริษัทผู้รับเหมารายใหม่ มาประกวดราคารับเหมาก่อสร้างต่อ อยู่ในช่วงขึ้นโครงสร้างหลังคา แต่ประสบปัญหาภายในบริษัท ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป ทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จึงได้ประกาศยกเลิกสัญญาการก่อสร้างเป็นรายที่สอง ทำให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลคาราคาซัง และมีความล่าช้าออกไป

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อเร็วๆ นี้เทศบาลได้เปิดให้บริษัทเอกชนที่สนใจ ยื่นซื้อซองประกวดราคาการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นการรับช่วงต่อจากบริษัทเดิม ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเหลือ 18 ล้านบาท ปรากฏว่ามีผู้ขอซื้อซองไป 3 ราย แต่ไม่มายื่นซองประกวดราคา เพราะเกรงจะประสบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการประชาชนในการมาติดต่องานราชการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล คาดว่าจะต้องมีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อเพิ่มวงเงินงบประมาณการก่อสร้างให้มากกว่า 18 ล้านบาทขึ้นไป หรือการใช้วิธีลดแบบแปลนการก่อสร้าง โดยคงงบประมาณเดิมไว้ ซึ่งจะมีการพิจารณากันต่อไป.