หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เมืองพะเยาMOUจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

Author by 3/02/15No Comments »

css20150202      เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2558 ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา น.ส.จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย  รอ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายอัครา พรหมเผ่า รองนายก อบจ.พะเยา และนายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองพะเยา และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกและทดแทน ให้สอดคล้องนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)

นายวังสันต์ กล่าวว่า การเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันในครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการนำเอาขยะมาทำเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการดำเนินการศึกษาด้านเทคโนโลยีความเป็นไปได้ของการลงทุนและผลตอบแทน ที่สำคัญคือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การออกข้อกำหนด TOR โดยเบื้องต้นปริมาณขยะควรจะอยู่ที่ประมาณ 300 ตันต่อวัน จะส่งผลให้มีขนาดกำลังการผลิตเฉลี่ย 8-10 เมกกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้น สามารถจัดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ด้าน ร.อ.ดร.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการนี้เชื่อว่าหากมีโรงไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองพะเยา และพื้นที่ใกล้ เคียงจะทำให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตปัญหาขยะในเขตพื้นที่เมืองพะเยาและพื้นที่ ใกล้เคียงจะหมดไป

จากข้อมูลในเบื้องต้นที่ได้รับจากเทศบาลเมืองพะเยา ใช้ที่ดินใน ต.จำป่าหวายไว้รองรับสำหรับจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ จำนวน 82 ไร่ สามารถรองรับขยะได้มากกว่า 300 ตันต่อวัน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาส่งให้เทศบาลเมืองพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ เพื่อออกข้อกำหนดโครงการ (TOR) ในการกำหนดวิธีการกำจัดขยะและเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก ขยะและจากแสงอาทิตย์.