หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เยี่ยมผู้พิการ…

Author by 18/10/12No Comments »

เยี่ยมผู้พิการ…..นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดไปเยี่ยมเยียนผู้พิการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเป็นการช่วยเหลือครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2555.