หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ลำพูน เขต 2 อ.ป่าซาง “เอกพงศ์ ทุนอินทร์” คะแนนสูงสุด

Author by 9/05/14No Comments »

อบจ_ลำพูนเอกพงศ์ ทุนอินทร์ได้รับการเลือกตั้งเป็น .อบจ.ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 .ป่าซาง ด้วยคะแนน 7,753 คะแนน

นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ. ลำพูน ในฐานะผอ.กกต.ประจำอบจ.ลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่อบจ.ลำพูน จัดเลือกตั้งซ่อมส.อบจ.ลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ป่าซาง แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 2 คน ผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2557 ปรากฏว่า หมายเลข 1 นายวีรเดช หลวงโปธา ได้ 2,578 คะแนน ส่วนหมายเลข 2 นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ ได้คะแนนสูงสุด 7,753 คะแนน จะต้องรอให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน จึงจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้

การเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 11,421 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ 16,816 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 บัตรดี 10,331 ใบ คิดเป็นร้อยละ 90.46 บัตรเสีย 293 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.56 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 797 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.98.