หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

” เฮียน้อย” ชาตรี เชื้อมโนชาญ  นำทีมกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่  ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อม ว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 4 แขวง

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.64 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) เชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ นำโดยนายชาตรี เชื้อมโนชาญ หัวหน้ากลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี พร้อมทีมทีมบริหาร ประกอบด้วย พล.ต.ท.วีระวุฒิ เนียมน้อย อดีต ผบก.ภ.จว.เชียงราย,นายสุทัศน์ ศรีล้อม ,นายพจนา ศรีศิลปนันท์,นายพันธุ์เทพ เล็กสกุลกมลศิริ,อาจารย์กานต์ชนก ประภาศวุฒิสารหรือ.เหนือ ,นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม,นายไพศาล  สุรธรรมวิทย์ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวง รวมทั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ SPEAK OUT  ซึ่งเป็นทีมคนรุ่นใหม่ พร้อมกับแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมทำนโยบายของกลุ่มฯ ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมรับฟังด้วย

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ หัวหน้ากลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มากว่า 3 ปี แต่ทำงานด้านการเมืองมานาน แต่ที่สำคัญคือทำงานกับชุมชนและคนในพื้นที่มานาน เป็นความตั้งใจอย่างมากที่จะทำงานเพื่อสังคมและพี่น้องประชาชน สิ่งที่ยืนยันสำหรับความมุ่งมั่นในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯและกลุ่มที่ลงสมัคร สท. คือจะทำการเมืองยุคใหม่ เน้นความโปร่งใส่ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม โดยประชาชนทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ซึ่งได้มีการรับฟังและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ในครั้งนี้

เศรษฐกิจเรื่องแรกทำทันที พลิกฟื้น สานต่อ เศรษฐกิจที่ดี การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้พร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี

การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่มีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที เพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่มีการฟื้นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไป

เทคโนโลยีที่ทางกลุ่มนำมาใช้คือ เทคโนโลยี  AI  เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ของเมือง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม จะมีการจัดตั้งวอร์รูมสำหรับการจัดการปัญหาผ่านระบบโครงข่ายที่จะวาทั่วเขตเทศบาลเชียงใหม่ รวมไปถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเทศบาลที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดกระบวนการในการติดต่อระหว่างประชาชนกับทางเทศบาล

ด้านการศึกษา ทางทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีความต้องการในการพัฒนาระบบการศึกษาของเทศบาลให้มีคุณภาพมากขึ้น และเปิดโอกาสทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนการรเยนต่อระหว่างประเทศ การศึกษาในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอล ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่แก้ไขได้ด้วยการวางผังท่อระบายน้ำใหม่ มีการรอกท่อและคูเมืองอย่างสม่ำเสม ทั้งนี้ทางกลุ่มได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการติดตามระดับน้ำ การระบายน้ำอย่างเป็นระบบ

นโยบาย  pm2.5  ทีมเพื่อไทยนครเชียงใหม่เล็งเห็นความเร่งด่วนของปัญหาที่เรื้อรังเหล่านี้ การขอความร่วมมือจากทั้งทางราชการและภาคประชาชนเพื่อหามาตรการในการลดฝุ่นควันในเมืองและบริเวณโดยรอบ อีกทั้งได้มีแนวคิดการนำเทคโนโลยีการกรองอากาศเข้ามาจัดการปัญหานี้ คือ เทคโนโลยีหอคอยกรองอากาศ หรือต้นไม้อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศอย่างดีเยี่ยม โดยในปัจจุบันมีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก

นโยบายสนามกีฬา 24 ชั่วโมงเป็นนโยบายที่สร้างพื้นที่ในการออกกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ให้สามารถเข้าถึงสนามกีฬาของเทศบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการเพิ่มสนามกีฬาเอ็กตรีม ลานสเกตบอร์ด และลานกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนและคนทุกเพศทุกวัย

การฝากถึงคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น “ปัญหาของท้องถิ่นจะแก้ไขได้โดยคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์” เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราได้ เราสามารถกำหนดอนาคตตัวเองได้ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น อยากให้เยาวชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมในวันงานมีกลุ่มตัวแทนเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะนครเชียงใหม่ Youth Association for Public Policy Development of Chiang Mai (YAPC) ที่มีตัวแทนมาจากนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาวันใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น เข้าร่วมให้การส่งต่อนโยบายและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เช่น กลุ่มปัญหาการจราจรในเมืองเชียงใหม่ ปัญหาการศึกษาของเยาวชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาด้านการจัดสรรพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสร้างแลนด์มารค์สำหรับวัยรุ่นเพื่อการออกกกำลังกายและทำกิจกรรม ที่ยังขาดแคลน ปัญหาการดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัย การแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ เป็นต้น.