หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แต่งเมืองรับนักท่องเที่ยวมาร่วมมหกรรมไม้ดอกฯชม.

Author by 14/01/15No Comments »

travelnewsjan23001      จากการเปิดเผยของ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ว่า .เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ .เชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  6 -8 ..2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่จะกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะวันที่ 7 ..ที่มีการประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติของหน่วยงานต่างๆดังเช่นทุกปี

ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของร้านค้า บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่บริเวณสองข้างถนนท่าแพ และเส้นทางขบวนผ่านไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด ตกแต่งประดับประดาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าร้าน ให้เกิดความสดชื่นสวยงามให้ เข้ากับบรรยากาศการจัดงาน

นอกจากนี้ต้องขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ตลอดจนเกสเฮ้าท์ โรงแรม ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยราคาเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบด้วยการโก่งราคาให้แพงขึ้นเกินความเป็นจริง อีกทั้งร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ด้วยการแต่งกายชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง เพื่อสร้างความประทับใจมิรู้ลืม.