หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่คือจัดประชุมเวิร์คช็อปเพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบมีแกนนำ 2 หมู่บ้านเข้าร่วม

Author by 9/03/15No Comments »

อุดม อิ่นคำ copy     เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คช็อป ตามโครงการบูรณาการเครือข่าย ระดับจังหวัด เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย มีแกนนำ2 หมู่บ้าน ใกล้เคียงเข้าร่วม

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2558 นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คช็อป ตามโครงการบูรณาการเครือข่าย ระดับจังหวัด เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย โดยมีแกนนำในท้องถิ่น ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กรเกี่ยวข้องในตำบลแม่คือ และตำบลตลาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้โดยมี พ.ต.ท.คมกริช เกิดแก้ว พนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการพิเศษ สภ. ดอยสะเก็ด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา อาทิ การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ญาติมิตร อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนคดีอาชญากรรมที่เกิดจากบันดาลโทสะเพราะความมึนเมาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น.