หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่คือจ้างงานนศ.ช่วงปิดเทอม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

Author by 17/03/16No Comments »

อุดม อิ่นคำ           เทศบาลตำบลแม่คือ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559  สร้างรายได้ให้เยาวชน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากการเปิดเผยของนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่ามอบหมายให้ น.ส.สุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯ จัดโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2559 โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.2559 เป็นต้นไป เฉพาะในวันเวลาราชการ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวว่าสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จะให้ฝึกทำงานด้านเอกสาร กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น วัด สถานที่สาธารณะ ตลอดจนสถานที่ราชการ และดูแลเด็กเล็ก  และกิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ตามความถนัด  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เยาวชน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กับเทศบาลตำบลแม่คือ จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน ต.แม่คือ เท่านั้น อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2559 ในวันเวลาราชการ.