หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่คือให้บริการผู้สูงอายุ ตัดผมฟรี-แจกผ้าห่มกันหนาว มอบรถเข็นผู้พิการในตำบล

Author by 4/02/16No Comments »

1                เทศบาลตำบลแม่คือจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทั้งแจกผ้าห่มกันหนาว บริการถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ตัดผมฟรี พร้อมทั้งมอบรถเข็นแก่ผู้พิการในตำบล 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559  นายอุดม  อิ่นคำ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.สุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล นางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพ) ประจำเดือน ก.พ. 2559  ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

ภายในงานได้จัดกิจกรรมบริการผู้สูงอายุ อาทิ  บริการตัดผมฟรี จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ , บริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันรถฟรี  จากเพาเวอร์มาร์ท สาขาดอยสะเก็ด (บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด) และกิจกรรมมอบความสุขด้วยเสียงเพลง จากกลุ่มเพื่อนจิตอาสาโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม พร้อมกันนี้ยังมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่ง

ในโอกาสเดียวกันนายอุดม ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต. ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์ นายตำรวจนอกราชการ  มอบรถเข็นไฟฟ้ามอบให้ นายสุรพล สุวรรณ ผู้พิการใน ต.แม่คือ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย.