หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่คือได้งบประมาณก้อนโตศูนย์เด็ก-ประปา-CCTVกรมส่งเสริมสนับสนุน

Author by 9/10/14No Comments »

อุดม อิ่นคำ      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณให้เทศบาลตำบลแม่คือ จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเพิ่มเติม โครงการประปาหมู่บ้าน และติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเพิ่มเติมอีก 10 จุด ป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม

จากการเปิดเผยของ นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่า จากการที่เทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับความเห็นชอบ ในการสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาล รวมทั้งสิ้น 3 โครงการดังนี้ คือ โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ  พร้อมโรงอาหาร 1 หลัง งบประมาณ 1.8 ล้านบาทบาท โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเสร้า เหล่าคา หนองงู งบประมาณ 2.5 ล้านบาท และโครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเพิ่มเติมอีก 10 จุด งบประมาณ 1 ล้านบาท ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้ทำสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ เปิดรับเด็กระดับปฐมวัยทั้งในตำบล และตำบลใกล้เคียงเข้าเรียน โดยไม่มีการปิดกั้น ปรากฎว่ามีแนวโน้มจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทางคณะผู้บริหารเทศบาลจึงเห็นควรให้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต สำหรับโครงการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ส่วนการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน เป็นการบูรณาการให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด.