หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่ฮ่องสอนประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์สีสันโคมชิงเงินแสน

Author by 22/09/14No Comments »

อัครเดช วันไชยธนวงศ์             นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมมหัศ- จรรย์สีสันแห่งโคม ภายในงานออกหว่า ออกพรรษาที่ อ.แม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค. 2557 ที่บริเวณตั้งแต่พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงไปถึงสะพานน้ำยวม ในงานจะจัดให้มีการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ มหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยแยกประเภทตามชนิดของกล้องถ่ายภาพ ประเภทกล้อง DSLR รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 10,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 บาท

ประเภทกล้อง Digital compact รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2,500 บาท ประเภทกล้อง Smart Phone (โทรศัพท์มือถือ) รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับเงิน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน  2,000 บาท รางวัลชมเชย 500 บาท

สำหรับ เกณฑ์การส่ง ภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้ส่งต้อง ถ่ายภาพด้วยตนเอง ตั้งชื่อภาพ สะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดอย่างชัดเจน พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพนั้น และจะต้องถ่ายทำในเขตพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7 -11 ต.ค. 2557 เท่านั้น สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัล แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รับรางวัลซ้ำซ้อน กับภาพถ่ายประเภทเดียวกัน.