หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่ฮ่องสอนอบรมดีเจน้อยให้เด็กนักเรียนประชาสัมพันธ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Author by 30/06/14No Comments »

ปกรณ์ จีนาคำ          เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาล จัดอบรมดีเจน้อยนมแม่ ตามโครงการ ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว .จองคำ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่  26 มิ.ย. 2557  นายปกรณ์ จีนาคำ   นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ดีเจน้อยนมแม่ ตามโครงการตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ต.จองคำ ประจำปี 2557 ที่ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดย นางเวียงสอน ดอนแก้ว ทีม สวท.แม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการดำเนินรายการ ผ่านหอกระจายข่าว เทคนิคการจัดรายการ และการเขียนข่าว เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.