หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

แม่เหียะคุณธรรม

Author by 1/08/12No Comments »

แม่เหียะคุณธรรม…..นายปกรณ์     บูรณุปกรณ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 และทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 ไปให้กำลังใจ นายธนวัฒน์ ยอดใจ หัวหน้า “กลุ่มแม่เหียะคุณธรรม”ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้หมายเลข 1