หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

โชว์ผลงาน..พ.ต.อ.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา

Author by 26/07/12No Comments »

อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ รุ่นที่ 7โดยเชิญ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษ โดยมี 4 ตำบลเครือข่ายเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน

ที่ห้องประชุมบุญญาภรณ์   อบต.    ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 15.00 น.อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ รุ่นที่ 7 โดยเชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาวะชุมชน” โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก  4 ตำบลเครือข่าย รวม 65 คน ประกอบด้วย  อบต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน,เทศบาลตำบลจุน  อ.จุน  จ.พะเยา, เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ แกนนำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง อบต.ดอนแก้ว กับตำบลเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งผลักดันให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของตำบลเครือข่าย ในการเป็นตัวแทนไปขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน และเกิดเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกันในโอกาสต่อไป.

ที่ระลึก…..ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ รับมอบของที่ระลึกจาก นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ รุ่นที่ 7 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ”ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาวะชุมชน” ณ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.