หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

โรงตึ๊งลำปาง อัด 40 ล. รับเปิดเทอม

Author by 1/05/14No Comments »

563  นางอรวรรณ แขวงโสภา ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดภาคเรียน ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง จึงได้สำรองเงินสด 40 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการ ประชาชนหรือผู้ปกครองที่มีความต้องการใช้เงิน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ หากประชาชนมีความต้องการใช้เงินด่วนฉุกเฉิน สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ของมีค่า อาทิ สร้อยคอทองคำ แหวน หรือ นาฬิกา ไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาลเทศบาลนคร ลำปางเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้

ทั้งนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 05.0 บาท ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 บาท ต่อ เดือน และหากจำนำ ไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง กล่าวอีกว่า สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่มีความต้องการใช้เงินในกรณีฉุกเฉิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า โรงรับจำนำทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการประมูลสินค้าที่หลุดจำนำ ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอีกด้วย.