หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ไฟเขียวเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.แพร่ กกต.กลางมีมติเห็นชอบ 6 อำเภอใช้รูปแบบเดิม

Author by 24/07/12No Comments »

นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.แพร่ เปิดเผยว่า กกต.ประจำ จ.แพร่ เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) แพร่ ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 45 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดการขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2555 และในการประชุม กกต.ครั้งที่ 76/2555 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2555 เห็นชอบให้แบ่งเขตการเลือกตั้ง ส.อบจ.แพร่        ดังนี้

อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ในเวียง และ ต.ทุ่งกวาว (เฉพาะ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4), เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.นาจักร ต.เหมืองหม้อ และ ต.ทุ่งกวาว (ยกเว้น หมู่ที่1 และ หมู่ที่ 4), เขตเลือกตั้งที่ 3 ต.ป่าแมต ต.วังธง ต.ท่าข้าม และ ต.วังหงษ์, เขตเลือกตั้งที่ 4 ต.แม่คำมี ต.แม่หล่าย ต.ทุ่งโฮ้ง และ ต.แม่ยม, เขตเลือกตั้งที่ 5 ต.ห้วยม้า ต.น้ำชำ ต.บ้านถิ่น ต.ร่องฟอง ต.กาญจนา (เฉพาะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8) และเขตเลือกตั้งที่ 6 ต.ช่อแฮ ต.ป่าแดง ต.สวนเขื่อน ต.กาญจนา (ยกเว้น หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8)


         สำหรับเขตอำเภอสอง จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.บ้านกลาง(ยกเว้น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11) ต.บ้านหนุน ต.ทุ่งน้าว, เขตเลือกตั้งที่ 2 ต.สะเอียบ ต.เตาปูน ต.บ้านกลาง(เฉพาะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11), และเขตเลือกตั้งที่ 3 ต.ห้วยหม้าย ต.แดนชุมพล ต.หัวเมือง ส่วนอำเภออื่นๆอีก 6 อำเภอ ให้ใช้รูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งเดิม ซึ่ง กกต.จะได้กำหนดวันเปิดรับสมัคร และวันเลือกตั้งต่อไป.

บรรยาย…...ต.ประวิทย์ เพชรมี กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ต่อสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชุนาภา รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่.