หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

Author by 10/08/12No Comments »

ประชุม…….ส.สุภานัน ศิริมงคล หัวหน้าส่วนสาธารณสุข อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีสีขาว” (WHITE ARTISTS ) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้.