หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ถวายเทียนพรรษา

Author by 15/08/12No Comments »

              ถวายเทียนพรรษา…..ต.อ.สุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์วัดต่างๆภายในตำบล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.