หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

อบรม….. นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้

Author by 26/08/12No Comments »

อบรม….. นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนากิจกรรม 5 ส.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน นำไปสู่ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมเทพประทาน โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท.