หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ยินดี……พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

Author by 27/08/12No Comments »

ยินดี……พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ศศิธร สายปัญญา   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ     ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2555.