หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ไม่ซื้อเสียง….ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ

Author by 30/08/12No Comments »

ไม่ซื้อเสียง….ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน หมายเลข 1 นายวรชาติ  ศรีไม้  หัวหน้า “กลุ่มเพื่อไทยพัฒนาบ้านธิ” หมายเลข  2 นายธนวัฒน์  สิทธิใหญ่  หัวหน้า “กลุ่มพลังใหม่บ้านธิ” และหมายเลข 3 นายจิรวัฒน์  ดวงเกิด  หัวหน้า “กลุ่มเพื่อไทยบ้านธิ” ประกาศจะหาเสียงเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง.