หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

Author by 30/08/12No Comments »

ประชุม….นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประชาคมจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ อบจ.เชียงใหม่ รวม 3 คณะ ที่ห้องพวงคราม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่.