หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

3 เทศบาลคืนความสุขประชาชนร่วมกับมณฑลทหารบก 33 จัดกิจกรรม

Author by 1/07/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy          ที่ลานเซ็นเตอร์พอยท์ ข้างตลาดสดแม่คือ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิ..2557 นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่  นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ว่าที่ ..มนัส กันธะทา นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ ร่วมกับ ..ชาตรี มณีพงษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ .เชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล จัดกิจกรรมร่วมคืนความสุขให้ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทั้ง 3 เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง

เพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง สรรสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น จะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ปัญหาบ้านเมือง อย่างยั่งยืน

ภายในงานเริ่มด้วยการประสานพลังผู้ไปร่วมงานทุกหมู่เหล่า ที่ประกาศร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้บ้านเมืองสงบสุข คืนความสุขให้ประชาชน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา การจัดแสดงรำวงย้อนยุค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นให้บริการผู้ไปร่วมในงาน ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี ของวงดนตรีมณฑลทหารบกที่ 33

นอกจากนี้ในวันที่ 1 ก.ค.2557 เวลา 09.00 น.ทางเทศบาลตำบลแม่คือ จะแจกเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในงานจะให้บริการนวดสมุนไพร วัดสายตา บริการตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพ และนายอำนวย กลำพัด จะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย.