หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

31ชุมชนน่านจัดขบวนแห่เทียนมุ่งส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี

Author by 6/06/14No Comments »

สุรพล เธียรสูตร          เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับคณะ ศรัทธา ชุมชนต่างในเขต เทศบาลจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา    และเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2557 เวลา 09.30 น.นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยมี นาง อริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรี นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 31 ชุมชน เข้าร่วมประชุม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน   กล่าวว่าเทศบาลเมืองน่าน จะร่วมกับคณะศรัทธา ชุมชนต่างในเขต เทศบาลเมืองน่านทั้ง 31 ชุมชน จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบ ทอดกันมาให้ดำรงไว้สืบไป ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

โดยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาของเทศบาลเมืองน่าน และขบวนแห่คณะศรัทธาชุมชนหมู่บ้าน 31 ชุมชน เขตเทศบาล หน่วยงานสถานศึกษา จะมีการตั้งขบวน ณ บริเวณด้านข้างบ้านพัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เคลื่อนขบวนแห่เทียน ไปตามถนนมหายศ ผ่านสี่แยกวัดสวนตาล ผ่านหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถึงสี่แยกอมรศรี(ห้างกิติชัยพานิช) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอนันตวรฤทธิเดช เลี้ยวขวาผ่านสี่แยกหัวเวียงใต้ ผ่านถนนสุมนเทวราช จะเป็นจุดที่คณะกรรมการให้คะแนน ผ่านสี่แยกประตูน้ำเข้ม เลี้ยวขวาสี่แยกวัดกู่คำ ผ่านถนนสุริย พงษ์ ผ่านหน้าตำรวจภูธรน่าน ศาลากลาง จังหวัดน่าน ถึงบริเวณสถานที่จัดงานข่วงเมืองน่าน.