หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

กานครองถ้วยพระเทพฯ

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180      กาน-ฐานันดร ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันวิ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บริเวณหน้าศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมวิ่งคับคั่ง สำหรับผลการแข่งขัน

ชนะเลิศโอเวอร์ออล ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทชาย กาน อุ่นเรือน ประเภทหญิง ฐานันดร ชุมศรี วิ่งมาราธอน ต่างชาติชาย Hany Jones หญิง Satawa Ota

มาราธอนชาวไทย ชาย อายุ20-29 ปี อธิป เลอศักดิ์อนุสรณ์, รุ่นอายุ 30-39 ปี นพดล ทักษอุดม,40-44 ปี สมบูรณ์ ชัยพรแก้ว,45-49 ปี เฉลิม แก้วมูล,50-54 ปี วิชาญ ดวงสะเก็ด,55-59 ปี จรินทร์ ดีลิ่ว,60-69 ปี สุนทร พฤกษชาติ, 70 ปีขึ้นไป สมชัย ศราวุฒิไพบูลย์ มาราธอน หญิงไทย อายุ30-39 ปี จิราพร กำปั่นทอง, 40-44 ปี สิตา นครอินทร์,50-54 ปี      อังคนา สิงห์ศักดา 60 ปีขึ้นไป ขจิตร์ จันทร์จำรัส

ฮาร์ฟพลัสมาราธอน ชาย อายุ 20-29 ปี การันดร์ ประธาน, 30-39 ปี พิเชษฐ์ พิกุลทอง,40-49 ปี พูลสวัสดิ์ อริยานนท์, 50-59 ปี บรรพต ไพเราะ, 60-69 ปี อำนวยสุข อัศวินพงศ์พันธ์ 70 ปีขึ้นไป เกียรติก้อง      จิรสุขานนท์ หญิง อายุ 20-29 ปี อลิซาเบธ วัลสัน,30-39 ปี วันวิสาข์ อุทรานนท์ 40-49 ปี มยุรี สุรินทร์คำ, 50-59 ปี พิกุล ครุฑเหมาะ,60ปีขึ้นไป อรนัท มานะวนิชเจริญ

มินิมาราธอนชาย 16-19 ปี ศศิพงศ์ ขันมณี,20-29ปี เอกชัย วงศ์คำ,30-39ปี เมธา รุจราศี,40-49ปี พิทักษ์ พัฒจุน,50-59 ปี พิเศษ ตันปะมา,60-69 ปีAndrew James  อายุ 70 ปีขึ้นไป  Takao Shirisshi หญิง 16-19 ปี สนชาติ ศิริมหาโชค, 20-29 ปี กนกวรรณ สมจิตร,30-39 ปี อภิสรา จิราพงษ์,40-49 ปี พิจิตร ปองดอง,50-59ปี รัชนี อินทร์จักร,60-69 ปี สมจิตต์ พฤกษชาติ อายุ 70 ปีขึ้นไป Bonnie Brenton.