หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

คนกีฬาเป็นห่วงเยาวชนภาค 5

Author by 13/07/15No Comments »

 thainews180         ชาวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นห่วง กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่32 ที่จะจัดที่เชียงใหม่ ในเดือนตุลาคม 2558 เป็นช่วงเปลี่ยนถ่าย ผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 32 โดยกำหนดจัดแข่งขันปลายเดือนตุลาคม 2558 นั้น ซึ่งชาวกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่หลายคน ได้เปิดใจว่า ในการจัดแข่งขันครั้งนี้ น่าเป็นห่วงมาก เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่าย โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ทั้ง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ และ นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกษียณอายุราชการ นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ก็เกษียณอายุการทำงาน ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาแทน จากวันที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกษียณอายุราชการ และ ผอ.กกท.ภาค 5 เกษียณอายุการทำงาน ก็ยังไม่ทราบใครจะมาแทน และเหลือเวลาอีกไม่กี่วันการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 4 เดือน ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ซึ่งเทคนิคกีฬาก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ เพราะเชียงใหม่มีสถาบันการพลศึกษา แต่ฝ่ายอื่นๆอาธิเช่นฝ่ายที่พัก ซึ่งจะต้องใช้สถานที่พักนักกีฬาหลายแห่ง ส่วนมากน่าจะเป็นโรงเรียนก็น่าจะหาผู้รับผิดชอบได้แล้ว

และที่สำคัญก็น่าจะได้มีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แล้ว เพื่อที่ ฝ่ายต่างๆจะได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเข้ามาเตรียมความพร้อมในงานที่รับผิดชอบต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นงานจะได้ไม่ติดขัด.