หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

คาวบอยดวลสามห่วง เปิดบอลมหาวิทยาลัย

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180 “คาวบอย” เปิดสนามกับ “สามห่วงพิฆาต”ในศึกลูกหนัง ทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ที่ห้องประชุม Vision20/20 มหา    วิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น วิทยาเขตแยกสนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. มีการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6  ที่จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 25มีนาคม-29เมษายน 2559โดยมี นายเฉลิมชนม์ วราหลิน ผช.อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น ผศ.ดร.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย ผช.อธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และ อาจารย์วราพร วันไชยธนะวงศ์  ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ร่วมกันแถลงข่าว โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ทั้ง 11 แห่งร่วมด้วย หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง เป็นการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชาย และ วอลเลย์บอลหญิง สำหรับผลการจับฉลากแบ่งสาย

ฟุตบอลชายมีส่ง 9 มหาวิทยาลัย  แบ่งออกเป็น 2 สาย สายที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ,มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ สายที่ 2 มี มหาวิทยาลัย      แม่โจ้,สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่,มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 25 มีนาคม 2559 “คาวบอย” มหาวิทยาลัยแม่โจ้(แชมป์ เก่า) เปิดสนามกับ “สามห่วงพิฆาต” สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่.

วอลเลย์บอลหญิง มีส่งแข่งขัน 9 มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 สายๆที่ 1 มีทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้,สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายที่ 2 มีทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,,มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่,สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วน เปตอง จะจับฉลากแบ่งสายก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นประมาณ 7 วัน โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป.