หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

จัดวู๊ดบอลนานาชาติ ที่สนาม อ.เชียงดาว ชม.

Author by 12/05/14No Comments »

  ดร.แพ็ตชี้แจงจัดวู๊ดบอล copy        สมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย จัดแข่งขัน วู๊ดบอลนานาชาติ AIR SEA LAND ที่สนามวู๊ดบอล สมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ นายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2557 สมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วู๊ดบอลนานาชาติ AIR SEA LAND ขึ้นที่สนามวู๊ดบอลสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชิงถ้วยเกียรติยศของ การกีฬาแห่งประเทศไทย

การแข่งขันครั้งนี้ จะมี ทีมวู๊ดบอล จาก 10 ประเทศ อันมี ไต้หวัน,สิงคโปร์,มาเลเซีย,เวียดนาม,เมียนม่าร์,ลาว,กัมพูชา,ฮ่องกง,อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้ จะจัดแข่งขันในประเภทนานาชาติ และ ประเภทสูงอายุนานาชาติ โดยจะเปิดการแข่งขันวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00 น. โดยจะเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และจะปิดการแข่งขันวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น.จะมีการแถลงข่าว ณ สนามแข่งขัน โดยจะมี ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร นายกสมาคมวู๊ดบอลแห่งประเทศไทยจะเป็นประธานในการแถลงข่าว โดยจะมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้แทนผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตราช้าง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้.