หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

จัดอบรมกอล์ฟเยาวชนเบื้องต้น

Author by 30/03/16No Comments »

       thainews180         สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน เปิดการอบรมหลักสูตรกอล์ฟเบื้องต้นสำหรับเยาวชนมือใหม่ ตามโครงการ Golf Academy ณ สนามฝึกซ้อม นอร์ทฮิลล์ เชียงใหม่กอล์ฟคลับ

ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์  ประธานชมรมพัฒนากีฬากอล์ฟ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่21มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน2559 ชมรมฯได้เปิดการอบรมหลักสูตรกอล์ฟเบื้องต้น สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-12ปี ตามโครงการ Golf Academy ที่สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลับ หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ โครงการ9 การเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและพัฒนาเด็กให้เป็นนักกีฬากอล์ฟที่ดี ให้เด็กสามารถใช้ทักษะทางกีฬากอล์ฟ เข้าใจถึง กฎ กติกา มารยาท และวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ อีกทั้งเพื่อให้เด็กสามารถเล่นกีฬากอล์ฟจนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนักกอล์ฟที่ดีในอนาคต

เนื้อหาสาระสำคัญของการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ประวัติกีฬากอล์ฟ กฎ กติกา ประโยชน์ การดูแลรักษาอุปกรณ์ วิธีการเล่นกอล์ฟ มารยาทการเล่น โดยมีการฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้นทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การจับไม้ การพัตต์ การชิพ การตีเหล็กสั้น การตีเหล็กกลาง การตีเหล็กยาว การตีหัวไม้ และการออกรอบ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของเนื้อหา ทักษะรวมไปถึงการเรียนรู้ในทุกๆด้านของกีฬากอล์ฟ จนเด็กสามารถพัฒนาขึ้นเป็นนักกีฬากอล์ฟได้ต่อไป

การอบรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเยาวชนที่เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสรุป ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทั้งผลงาน, ผลลัพธ์,ผลกระทบ และสำรวจความพึงพอใจในการจัดอบรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดการอบรมในรุ่นต่อไป.