หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

จัดเลี้ยงขอบคุณโค๊ช นักแม่นปืนสอบติดมช.

Author by 2/04/16No Comments »

        thainews180        ผู้ปกครองนักกีฬายิงปืนเยาวชนเชียงใหม่ ที่สอบเข้าศึกษาต่อโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ จัดเลี้ยงขอบคุณ ผู้ฝึกสอนยิงปืน เชียงใหม่

ที่ภัตตาคารสามย่านซีฟู๊ด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้ปกครองนักกีฬายิงปืน เยาวชนเชียงใหม่ ที่สอบเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงขอบคุณ ประธานชมรมกีฬายิงปืนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ นายทวีเกียรติ เชาวน์วิทยากูร ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืน อันมี นายอนุ กัลยาณมิตร และ นายสุวิทย์ กาเยาว์ ที่ สอน นักกีฬายิงปืนเยาวชนเชียงใหม่จนประสบความสำเร็จในการแข่งขันยิงปืนระดับเยาวชนและสามารถเข้าศึกษาต่อโควต้านักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ และ ผศ.พิชัยณรงค์ กงแก้ว ที่ปรึกษาชมรมยิงปืน มช.

สำหรับนักกีฬายิงปืน ที่สอบผ่านโควตานักกีฬาช้างเผือกในครั้งนี้ มี น.ส.ณัฐกฤตา มานะกิจ เข้าศึกษาต่อได้ในคณะสถาปัตยกรรม มช. น.ส.รวิชา ขันธราช เข้าศึกษาต่อคณะสื่อสารมวลชน และ นายเทวินทร์ แสนพวง เข้าศึกษาต่อคณะ บริหารธุรกิจ.