หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

จับติ้วกีฬาอปท.เหนือ รองเจริญฤทธิ์ประธาน

จับฉลากแบ่งสาย copyแถลงข่าวนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ครั้งที่  32 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ โดยมี ทพ.พิเชฐ พิศุทธกุล รองนายก อบจ.เชียงใหม่ นายอวยพร วิชาเวชพร ผช.อธิการบดี สพล.ชม.ร่วมด้วย ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ชม.เมื่อ 12 ก.ย.57.

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “เชียงใหม่เกมส์2014″ รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ

ที่ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2557 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว และ จับฉลากแบ่งสาย การแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ “เชียงใหม่เกมส์2014″ โดยมี ทพ.พิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอวยพร วิชาเวชพร ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวด้วย

ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจง นโยบายการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน การเลี้ยงต้อนรับ สถานที่พักนักกีฬา การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล ความพร้อมในการจัดแข่งขัน รายละเอียด ในการจัดแข่งขัน สนามแข่งขัน ระยะเวลาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา

ต่อจากนั้น ได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาชนิดต่างๆ โดยแยกกลุ่มกันไปจับ ฉลากแบ่งสาย ซึ่งกีฬาที่ได้รับความสนใจจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือกีฬาฟุตบอล และ ฟุตซอล  มีการแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุ 12 ปี ถึง      18 ปีสำหรับผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมีดังนี้

ฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปีชายมีส่งแข่งขัน 13 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายที่ 1 มี ทน.เชียงราย,อบจ.เชียงราย,ทต.พรหมพิราม, ทม.แพร่, สายที่ 2 มี ทต.ดอยงาม,ทม.อุตรดิตถ์, ทน.นครสวรรค์,สายที่ 3 มีทีม ทม.บางมูลนาค, ทน.เชียงใหม่,ทต.จันจว้า,สายที่ 4 มี ทม.พิจิตร, ทม.สวรรคโลก,ทม.ชุมแสง,รุ่นอายุ 14 ปี มีส่งแข่งขัน 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายที่ 1 มี อบจ.เชียงราย,อบจ.พิษณุโลก,อบจ.กำแพงเพชร, ทน.เชียงใหม่,ทม.สุโขทัย,อบจ.พิจิตร,      ทน.นครสวรรค์, อบจ.นครสวรรค์ รุ่นอายุ 16 ปี มีส่งแข่งขัน 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายที่ 1 มีทีม ทม.แพร่,ทน.นครสวรรค์,อบจ.เชียงราย,     สายที่ 2 มีทีม อบจ.นครสวรรค์,ทม.เพชรบูรณ์, อบจ.พิษณุโลก รุ่นอายุ 18 ปี มีส่งแข่งขัน 5 ทีม คือ อบจ.เชียงราย,อบจ.พิษณุโลก,อบจ.นครสวรรค์, ทน.นครสวรรค์,อบจ.กำแพงเพชร,

ฟุตซอลจัดแข่งขันทั้งทีมชายและทีมหญิง ผลการจับฉลากแบ่งสาย รุ่นอายุ 12 ปีหญิง มีส่งแข่งขัน12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายที่ 1 มี อบต.ย่านยาว,อบต.ดอนแก้ว,ทต.พรหมพิราม,สายที่ 2 มีทีม อบจ.เชียงราย,  ทม.เมืองพาน, ทม.ลำพูน, สายที่ 3 มีทีม ทต.ป่าแงะ, อบต.เมืองพาน,   ทต.หนองป่าครั่ง, สายที่ 4 มี ทม.หล่มสัก,  ทม.พะเยา,อบต.ดอยงาม อายุ 12 ปีชาย มีส่ง   แข่งขัน 28 ทีม แบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 8 สาย สายที่ 1 มีทม.หล่มสัก,ทน.ลำปาง, อบจ.เชียงราย, ทม.กำแพงเพชร, สายที่ 2 มีทีม ทต.วงฆ้อง,อบต.บ้านหลุม,ทต.หนองป่าครั่ง, ทม.พะเยา, สายที่ 3 มีทีมทต.จันจว้า,ทต.แม่สาย, ทม.เมืองแกนพัฒนา, สายที่  4 มีทีม  ทม.สวรรคโลก, ทต.แม่ลาน้อย,ทน.เชียงราย, สายที่ 5 มีทีมทม.แม่ฮ่องสอน,ทต.ศรีพนมมาศ, ทม.อุตรดิตถ์,ทม.บางมูลนาค, สายที่ 6 มีทีมทม.สุโขทัย,ทต.บ้านสวน,ทม.ตาคลี,ทม.อุทัยธานี, สายที่ 7 มีอบต.วังน้ำขาว,ทม.ลำพูน,ทต.หัวดง, สายที่ 8 ทม.นครสวรรค์,ทน.เชียงใหม่,ทม.แพร่,        รุ่นอายุ 14 ปีหญิง มีส่งแข่งขัน 5 ทีม มี ทม.พะเยา, ทน.พิษณุโลก,อบต.ทรายขาว,ทต.บ้านโตนด, ทม.เพชรบูรณ์ จัดแข่งขันแบบพบกันหมด รุ่นอายุ 14 ปี ชาย มีส่งแข่งขัน 20 ทีม แบ่งออกเป็น 6 สาย สายที่ 1 มีทน.เชียงใหม่,ทม.ลำพูน, ทม.เพชรบูรณ์,ทม.แพร่, สายที่ 2 มีทีม ทม.พิจิตร, อบจ.นครสวรรค์,ทม.สวรรคโลก, สายที่ 3 มีทีม ทม.แม่ลาน้อย,ทม.พะเยา,ทต.หนองป่าครั่ง, ทม.ตะพานหิน, สายที่ 4 มีทีม ทน.ลำปาง,ทม.ตาคลี, อบจ.พิษณุโลก, สายที่ 5 มีทีม ทม.พิษณุโลก,ทต.ศรีพนมมาศ,ทน.เชียงราย, สายที่  6 มีทีม            อบจ.เชียงราย,ทม.บางมูลนาค,ทน.นครสวรรค์,

รุ่นอายุ 16 ปีหญิง มีส่งแข่งขัน 4 ทีม คือ ทม.หล่มสัก,ทม.พิจิตร,ทม.นครสวรรค์ และทน.เชียงราย, จัดแข่งขันแบบพบกันหมด, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย มีส่งแข่งขัน 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายที่ 1 มีทีมอบจ.เชียงใหม่,อบจ.  ลำพูน,ทม.สวรรคโลก,ทต.บ้านโตนด, สายที่ 2   มีทีม ทม.ตะพานหิน, ทม.หล่มสัก,ทน.แม่สอด, อบจ.เชียงราย, สายที่ 2 มีทีม ทม.ตะพานหิน, ทม.หล่มสัก,ทน.แม่สอด, อบจ.เชียงราย, สายที่ 3 มีทีม อบจ.พิษณุโลก,อบจ.แพร่,ทม.เพชรบูรณ์, ทน.นครสวรรค์, สายที่ 6 มีทีมอบจ.แม่ฮ่องสอน, ทน.เชียงใหม่,อบจ.นครสวรรค์,ทน.เชียงราย, รุ่นอายุ 18 ปีชาย มีส่งแข่งขัน 14  ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายที่ 1 มีทีม ทม.แพร่,ทม.หล่มสัก, ทม.สวรรคโลก,อบจ.เชียงใหม่ สายที่ 2   อบจ.ลำพูน,ทม.พะเยา,ทม.แม่ฮ่องสอน, สายที่ 3 มีทีม ทน.เชียงราย,ทน.แม่สอด,ทน.นครสวรรค์, สายที่ 4 มีทีม อบจ.น่าน,ทม.พิจิตร,อบจ.พิษณุโลก,อบจ. นครสวรรค์, รุ่นอายุ 18 ปีหญิง มีส่งแข่งขัน5ทีม มีทีม.ทม.สวรรคโลก,อบจ.แม่ฮ่องสอน, อบจ.กำแพงเพชร,อบจ.แพร่ และ อบจ.เชียงใหม่ จัดแข่งขันแบบพบกันหมด

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน สนามแข่งขัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และ ฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา จะดำเนินการจัดทำให้สมบูรณ์ทุกรุ่นอายุ แล้วจะจัดส่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ทราบโดยเร็วต่อไป.