หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

จ.เชียงราย ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ปี 2561

Author by 5/05/14No Comments »

        chiangrai-lg  จังหวัดเชียงราย ได้เฮ คณะ กรรมการพิจารณาเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ    “ฟันธง”ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน.ในปี 2556

นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ในปี 2561 และ คณะกรรมการพิจารณาเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 นำโดย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส  ได้เดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงราย ในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับฟังการบรรยายความพร้อมจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับ เดินทางไปสำรวจสนามกีฬาในจังหวัดเชียงราย รวมถึง สนามกีฬาของสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ในปี 2557 ได้ประชุม ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาหาเจ้าภาพ ในที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดและมีมติ ให้จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 ในปี 2561

หลังจากได้รับการพิจารณาแล้ว หากได้รับหนังสือยืนยันให้เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ จังหวัดเชียงราย ก็จะเริ่มเตรียมแผนงานในการเป็นเจ้าภาพทันที โดยจะเชิญหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,เทศบาลเมืองเชียงราย,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,เจ้าของสนามฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด,ผู้แทนสวนตุงเฉลิมพระเกียรติ ร่วมประชุมวางแผนงานเตรียมงานกันทันที สำหรับกำหนดการแข่งขัน ขณะนี้ จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2561.