หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ชมรมกีฬาผู้สูงอายุชม. คว้า5ทองประเทศไทย

Author by 1/09/15No Comments »

thainews250          ทัพนักกีฬาชมรมนักกีฬาอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ คว้า 5 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่เมืองลับแล

นางสุมล นวลจันทร์ฉาย ประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแลบะนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “พระยาพิชัยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558  นั้นนักกีฬาของชมรมฯเข้าร่วมแข่งขันด้วย และ ได้มา 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

สำหรับเหรียญที่ ชมรมฯได้ในครั้งนี้ เหรียญทองได้จาก วิ่ง 400 เมตรหญิง อายนุ 65-69 ปี นางสุมล นวลจันทร์ฉาย คาราโอเกะลูกทุ่งหญิง อายุ 60-64 ปี นางพาริณีพจนสุนทร  คาราโอเกะ เพลงลูกกรุง หญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป       นางพิกุล นาแล กอล์ฟชาย นายสุรพล วงษ์สถิตย์ ลีลาศ จังหวะอเมริกันรูมบ้า อายุ 65 ปีขึ้นไป      นายวิรัช โฉมศรี คู่กับ นางสังวร กฤตธรรม  เหรียญเงิน 6 เหรียญ จาก วิ่ง 100 เมตรหญิง อายุ 65-69 ปี นางสุมล นวลจันทร์ฉาย, คาราโอเกะ เพลงลูกกรุงชาย อายุ 60-64 ปี นายสมชาย ชนะวรรณ์  คาราโอเกะเลงลูกกรุงชาย  อายุ 65 ปีขึ้นไป       นายสามารถ บุตรานนท์ ลีลาศจังหวะ วอลท์ อายุ 65 ปี ขึ้นไป นานชูศักดิ์ สุวรรณาภา คู่กับ นางดนตรี จิรภัทรพิมล ลีลาศจังหวะตะลุง อายุ 65 ปีขึ้นไป นายวิรัช โฉมศรี คู่กับ นางสังวร กฤติธรรม เหรียญทองแดง 1 เหรียญ จาก แอโรบิค แม่ไม้มวยไทย มี นางพรรณี ชูกิจคุณ,นางเรณู มาพันธุ์, นางพรทิวา สมฤทธิ์,นางจิราพร เงาคำ,นางวนิดา  แสนสินไทย โดย ทีมนักกีฬาอาวุโส ชมรมกีฬา          ผู้อาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ ทำเหรียญทองอยู่ในอันดับ 4 ของตาราง.