หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพอำเภอแม่สายรวมตัว ปั่นไปกราบพ่อ

Author by 9/11/16No Comments »

5       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน59 เวลา 9.00 น. ชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพอำเภอแม่สาย สำนักในพระกรุณาธิคุณ ได้ร่วมตัวกลุ่มนักปั่นจักรยาน กว่า20คัน ปั่นไปถวายความอาลัย บังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

นาย วิวัฒน์ พานิชอุตราละ ประธานชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพแม่สาย กล่าวว่า กลุ่มนักปั่นอำเภอแม่สาย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองท่านมีให้กับพสกนิกรชาวไทย ทางกลุ่มนักปั่นเพื่อสุขภาพ อ.แม่สาย และใกล้เคียง มีความตั้งใจ จะปั่นรถจักรยานไปกราบพระบรมศพในพระบรมโกศที่กรุงเทพ

นายชุดติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน ร่วมกับหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวแม่สาย ทำพิธีปล่อยแถวนักปั่นจักรยานจำนวน 20 คัน และ มีนักปั่นที่ปั่นไปส่งถึงเชียงราย จำนวนกว่า 100 คัน การปั่นจะใช้เวลา 8 วัน ถึงกรุงเทพมหานคร ปั่นวันละ 100 กว่ากิโลเมตร พักนอนค้างคืน 7 จุด

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสมาพันชาวพุทธแห่งประเทศไทย และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย จะเดินจากอำเภอแม่สาย 9 ท่าน ไปจนถึงพระบรมราชวัง นายบุญนาค จอมธรรม ประ ธานชมรมกล่าวว่า กลุ่มตนจะเดินทางไปพระ ราชวัง ให้ทันในวันที่ 2 ธ.ค.59 โดยเดินวันละ 50 กิโลเมตร และจะพักตามวัดที่ได้นัดหมาย จะร่วมกับชุนชนที่ได้นัดหมายสวดพระอภิธรรมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลตลอดทุกวัดที่ไปพัก