หน้าหลัก » ข่าวกีฬา

ชาวสันโป่ง อ.แม่ริม ต้อนรับ รภัสนันท์ นักแม่นปืนสาวทีมชาติไทย อย่างอบอุ่น

Author by 8/07/15No Comments »

      แสดงความยินดียิงปืน copy    ชาวบ้านสันโป่ง อ.แม่ริม ต้อนรับ นักแม่นปืนสาวทีมชาติไทย เลือดเนื้อเชื้อไข ของ บ้านสันโป่ง ยิ่งใหญ่ ปลัดอำเภอ เป็นประธาน

ที่เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริมเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ได้มีพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” โดยมี นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร ปลัดอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี  พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง กล่าวรายงาน

ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ นายกเทศตรีตำบลสันโป่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ห้างร้านต่างๆ ตลอดจน พ่อค้าประชาชน  ในอำเภอแม่ริม ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ น.ส.รภัสนันท์  ธนัญอมรพงศ์ นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวตำบลสันโป่ง อ.แม่ริมเชียงใหม่ ที่คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันยิงปืน PPC. จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง และ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้มอบรางวัลให้แก่ น.ส.รภัสนันท์ และร่วมชื่นชมยินดีด้วย ซึ่งสร้างความปลื้มปีติ ให้แก่ นักกีฬายิงปืน ตลอดจนผู้ปกครองนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง.